Deskargatu kartela euskara

EAJren hezkuntza legeari ez, pribatizazioari ez!

EAJ-PSEren Eusko Jaurlaritzak aurrera atera nahi duen hezkuntza lege berriak kolpe izugarria dakar hezkuntza publikoaren aurka. Legeak helburu argia du: Hezkuntza publikoaren sarea eta pribatuaren negozioa erabat parekatzea, eta, beraz, patronalei eta Eliza Katolikoari oparitzen zaien hezkuntza aurrekontuko dirua %40 igotzea.

Jauzi izugarria da euskal eskuinak inposatzen duen murrizketa eta pribatizazio politika orokorrean, hezkuntzan ez ezik, osasunean eta gainerako zerbitzu publikoetan ere aplikatzen duena. Eskubide oinarrizkoenak ukatzen dizkigute, horiek bankari eta enpresari handien negozio bihurtzeko.

Eta horrek gure osasun mentala ere hartzen du. Gazteok antsietate, depresio eta suizidioen benetako epidemia pairatzen dugun arren, politika horiek egoera larri honen arrazoiak elikatzen jarraitzeko besterik ez dute balio. Aski da!

Pribatizatzeko eta itunpekoaren negozioak bermatzeko legea

EAJk hezkuntza pribatizatuen dagoen lurraldea bihurtu du EAE estatu mailan, eta bigarrena Europa mailan. Horren ondorio zuzena da jasaten dugun eskola-segregazio klasista larria. Langile familia xumeenetako seme-alabek gure eskola publikoen erabateko bazterkeria jasaten dugu eta lege berriak are gehiago okertuko du egoera.

Gauza bera gertatzen da Lanbide Heziketan eta unibertsitatean, non publikoko plazen gabeziak eta tasen garestitzeak milaka ikasle pribatura joatera behartzen dituen.

Besteak beste, lege berriak ez du ezarriko euskarazko murgiltze eredua, ezta ikasle guztiei euskararen ikaskuntza eraginkorra eta integrazioa bermatzeko beharrezko baliabideak ere.

Urriaren 27an Ikasle Greba Orokorra. Gure indarra kalean dago!

Egoera jasanezin horren aurka borrokatzeko, Ikasle Sindikatuak greba orokorra egiteko eta U-27ko manifestazioetan parte hartzeko deialdia egiten die EAEko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, LHko eta Unibertsitateko ikasle guztiei.

Euskal eskola publikoaren alde; %100 publikoa, laikoa eta euskalduna; erabat doakoa haur-eskolatik unibertsitatera. Hezkuntza komunitate osoaren greba baten alde, EAJren legearekin amaitzeko!

Eskatzen dugu:

1. Kanpora EAJren Hezkuntza Legea! Itunpeko sarearen publifikazio osoa! Euro bat ere ez gure hezkuntzarekin negozioa egiteko!

2. Eskola publikoa euskaraz! Hizkuntza murgiltze eredua eta hori bermatzeko baliabideak.

3. Lanbide Heziketa publikoan 15.000 plaza sortzea eta EHUn beste 20.000. Tasa akademikoak kendu!

4. Testuliburuen eta eskola-materialaren doakotasuna. Familia langileentzako beken gorakada handia!

5. Gure osasun mentalarekin jolasik ez. Ikastetxe eta fakultate bakoitzean behar duten ikasleen psikologoen eta arreta-planen langileak izugarri handitzea. Stop suizidioak!

***

27 de Octubre Huelga General Estudiantil

¡En defensa de la escuela pública vasca! ¡En defensa de nuestra salud mental!

PNV campeón de la privatización. ¡No a su ley educativa!

El Gobierno Vasco del PNV-PSE pretende sacar adelante una nueva ley educativa que supondrá un golpe mortal contra la educación pública. Una ley que tiene un objetivo claro: equiparar plenamente la red de educación pública y el negocio de la privada, y, por tanto, elevar hasta un 40% el dinero del presupuesto educativo que se les regala a las patronales y a la Iglesia Católica. Un salto brutal en la política de recortes y privatización que viene imponiendo la derecha vasca no sólo en educación, sino también en sanidad y resto de servicios públicos. Nos niegan los derechos más básicos con tal de convertirlos en negocio para banqueros y grandes empresarios.

Y esto incluye nuestra salud mental. A pesar de que sufrimos una auténtica epidemia de trastornos de ansiedad, depresiones y suicidios, estas políticas no hacen otra cosa que alimentar las razones que nos conducen a esta situación. ¡Por eso decimos basta!

Una ley para privatizar y garantizar los negocios de la concertada

En PNV ha convertido la CAV en el territorio donde más privatizada está la educación a nivel estatal y el segundo a nivel europeo. La consecuencia, una mayor segregación escolar clasista. Las y los hijos de las familias trabajadoras más humildes sufrimos el completo abandono de nuestras escuelas públicas. La nueva ley empeorará aún más las cosas.

Y lo mismo ocurre en la FP y la universidad, donde la falta de plazas en la pública y las tasas abusivas obligan a miles de estudiantes a tener que ir a la privada.

La nueva ley tampoco plantea la inmersión lingüística en euskera, ni los recursos necesarios para garantizar a todos los alumnos la integración y el aprendizaje efectivo del euskera.

El 27 de octubre Huelga General Estudiantil ¡Nuestra fuerza está en las calles!

Para luchar contra esta situación insostenible, Ikasle Sindikatua convoca a la Huelga General a todas y todos los estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad de la CAPV, y a participar masivamente en la manifestación del 27-O.

Por una escuela pública vasca 100% pública, laica y euskaldun, totalmente gratuita desde infantil a la universidad. ¡Por una huelga de toda la comunidad educativa para acabar con la ley del PNV!

Exigimos:

1. ¡Fuera la Ley de Educación del PNV! ¡Publificación completa de la red concertada! ¡Ni un euro para hacer negocio con nuestra educación.

2. ¡Escuela pública en euskera! Modelo de inmersión lingüística y recursos para garantizarla!

3. Creación de 15.000 plazas en la FP pública y de otras 20.000 en la Universidad pública vasca. ¡Supresión de las tasas académicas!

4. Gratuidad de los libros de texto y del material escolar. ¡Aumento drástico de las becas para familias trabajadoras!

5. Con nuestra salud mental no se juega. Aumentar drásticamente la plantilla de psicólogos y planes de atención a los estudiantes que lo necesiten en cada centro de estudios y facultad. ¡Stop suicidios!

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu