mobilizazioak 12etan

Donostia: Bulebar. Bilbo; Udaletxea. Gasteiz: Andramari Zuria

Kapitalismoa planeta hiltzen ari da. Erantzun beharra daukagu!

Baso suteek marka berriak hautsi dituzte uda honetan. Dagoeneko 2022an, ia 300.000 hektarea kiskali dira Estatu espainiarrean, azken lau urteetan erretako guztia baino gehiago, eta bero boladak 2.200 heriotza eragin ditu. Europan 500 urtetako lehorterik gogorrena izan da; urik gabe geratzen ari diren ibaiak eta hildako urtegiak; Artikoaren eta ozeanoen berotze larria; bizkortzen ari den deforestazioa eta biodibertsitatearen suntsipena, enpresa handiek eta inbertsio-funtsek mozkin handiagoak lor ditzaten.

Hau ez da inolaz ere zorigaiztoko kasualitatea. Gobernuen eta botere ekonomiko handien erabateko pasibotasunaren aurrean azkar aurrera egiten duen klima aldaketaren ondorioak dira. Horrela jarraituz gero, sistema kapitalistak eta nazioarteko burgesiaren irabazi ekonomikoen grinak gosetean eta pobrezian hondoratuko dute biztanleriaren gehiengo handia.

Ikasle greba irailaren 23an. Ez dugu etsiko!

Ingurumenaren suntsiketa sistematikoak erantzule argiak ditu: mundu mailan, erregai fosilen 20 enpresek sortzen dute berotegi efektuko gas emisioen herena, eta 100 multinazionalek isurtzen dute CO2-aren %80.

Petrolioaren, argindarraren eta meatzaritzaren enpresek eta haien zerbitzura dauden gobernuek konbentzitu nahi izan gaituzte badagoela “kapitalismo berdea” delakoa. Nazioarteko erakundeen konplizitatea izan duen iruzur ikaragarri horren harira adierazpen handiuste asko egin dira goi bilera klimatikoetan. Baina korporazio kapitalista handiek inpunitate osoz jarraitu dute gure planeta suntsitzen.

Orain, Ukrainako gerra inperialistaren eta atzeraldi ekonomikoaren testuinguruan, krisi klimatikoa bigarren mailara igaro da. Gobernuen lehentasun osoa euren kapitalistei ahalik eta etekin handienak ziurtatzea da. Inoiz baino ageriago dago sistemaren izaera irrazionala.

Egoera muturrera iritsi da. Horregatik, Ikasle Sindikatutik dei egiten dugu nazioarteko ikasle greba  klimatikoa egitera irailaren 23ko ostiralean. Hustu ditzagun gelak eta bete ditzagun kaleak 12:00etako manifestazioetan! Borroka egun ikaragarria izango da berriro mundu osoan zehar.

Ezinbestekoa da kapitalismoak sortzen duen kaosarekin amaitzea eta premiazko gizarte politikak aplikatzea -bankuak eta energiaren multinazional handiak nazionalizatzea-  ekoizpena planifikatzeko ingurumena errespetatuz. Horrela, ekonomiak ez luke helburu bakartzat izango aberats apur batzuentzako ahalik eta etekin handiena lortzea, eta gizarte premiak konpondu ahalko lirateke: osasun eta hezkuntza publikoa, etxebizitza duina guztiontzat, prekarietaterik eta miseriazko soldatarik gabeko lanpostuak. Justizia soziala eta klimatikoa lortzeko eta gure planeta suntsipen ziurretik babesteko, gizartearen eraldaketa sozialistaren alde borrokatu behar dugu. Ez dago beste modurik.

***

23 de septiembre. Huelga climática estudiantil internacional.

El capitalismo mata el planeta. ¡Tenemos que responder ya!

Los incendios forestales han batido este verano un nuevo récord de devastación. Las casi 300.000 hectáreas calcinadas en 2022 supera ya el total de los últimos cuatro años en el Estado español. Olas de calor sin precedentes que dejan 2.200 muertos; la peor sequía en Europa en 500 años; ríos que se secan y embalses muertos; calentamiento de la temperatura del ártico y los océanos; desforestación acelerada y destrucción de la biodiversidad para mayor beneficio de las grandes empresas y los fondos de inversión.

Nada de esto es una desgraciada casualidad. Son las consecuencias de un cambio climático que avanza aceleradamente ante la completa pasividad de los Gobiernos y los grandes poderes económicos. De seguir así, el sistema capitalista y el ansia de beneficios de la burguesía internacional hundirán a una gran parte de la población en el hambre y el empobrecimiento.

Huelga estudiantil el 23 de septiembre. ¡No nos resignamos!

La destrucción sistemática del medio ambiente tiene responsables claros: 20 empresas de combustibles fósiles generan un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial y 100 multinacionales emiten el 80% del CO2.

Las petroleras, las eléctricas, las empresas mineras y los Gobiernos a su servicio han querido convencernos de que existe un llamado “capitalismo verde”, una completa farsa que contó además con la complicidad de los organismos internacionales. Muchas declaraciones grandilocuentes en las cumbres climáticas pero las grandes corporaciones capitalistas han seguido arrasando impunemente nuestro planeta.

Ahora, en el contexto de guerra imperialista en Ucrania y de recesión económica, la crisis climática ha pasado a un segundo plano. La prioridad absoluta de los Ejecutivos es asegurar los máximos beneficios a sus propios capitalistas. Nunca antes se había manifestado tan claramente el carácter irracional del sistema.

La situación ha llegado a un punto límite. Por eso, desde Ikasle Sindikatua llamamos a la huelga estudiantil climática internacional el viernes 23 de septiembre. ¡Vaciemos las aulas y llenemos las calles en las manifestaciones de las 12h! Ese día volverá a ser una jornada de lucha impresionante en todo el mundo.

Solo acabando con el caos que genera el capitalismo y aplicando políticas sociales urgentes –nacionalización de la banca y las grandes multinacionales de la energía– se podrá planificar la actividad productiva de manera respetuosa con el medio ambiente. Así, la economía dejaría de tener como único fin el máximo beneficio para una minoría de ricos y se podrían resolver las necesidades sociales que existen: sanidad y educación públicas, vivienda digna para todas y todos, empleos sin precariedad ni salarios de miseria. Para conseguir justicia social y climática y preservar nuestro planeta de una destrucción segura, tenemos que luchar por la transformación socialista de la sociedad. No hay otra manera.

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu