Denok manifestazioetara

11:30etan. Bilbo: Bihotz Sakratua. Donostia: Boulevard. Gasteiz: Udaletxeko plaza

Deskargatu kartela, eskuorria, greba deitzeko dokumentuak

Jarri kontaktuan ikastetxean greba deitzeko

 Apirilaren 22an ESK, SATSE, ELA, LAB, CCOO, eta STEILAS sindikatuek grebara deitu dituzte sektore publikoko langileak. Ikasle Sindikatutik kalitatezko zerbitzu publikoak defendatzeko borrokaren alde gaude. Murrizketekin, pribatizazioarekin eta prekaritatearekin amaitu behar da. Horregatik, bat egiten dugu deialdi honekin eta dei egiten deigu ikasle guztiei greba egitera eta mobilizazioetan parte hartzera, gure irakasleekin eta sektore publikoko langileekin batera.

Eusko Jaurlaritzak zerbitzu publikoak erasotzen ditu

EAJ eta PSEren Eusko Jaurlaritzek urteetan zehar langile familientzat hain garrantzitsuak diren zerbitzu publikoak erasotu dituzte, egoera benetan larrira eramanez. Alde batetik, Hezkuntza, Osasungintza, Adinekoen egoitzak eta beste hainbat oinarrizko zerbitzuetan murrizketa ikaragarriak egin dituzte, langileen baldintzak okertuz, lanpostuak kenduz, prekaritatea ezarriz eta zerbitzuen kalitatea kontzienteki okertuz. Beste aldetik, hori baliatu dute pribatizazioa bultzatzeko, gure bizitzarako funtsezkoak diren sektoreak enpresarien negozio bihurtu dituzte eta kalitatezko zerbitzuak ordaintzeko dirua duenaren eskura utzi dituzte.

EAJk propaganda asko egiten du Euskadiko ustezko ongizatearen inguruan. Baina hori benetako errealitatea ezkutatzeko gezurra da. EAE da Estatu mailan langile publikoen behin behinekotasun maila handiena duena (% 38,4 eta 58.000 langile). Esate baterako, irakasleen artean ezegonkortasuna %40ekoa da eta heziketa berezian, jantokietan eta sukaldean adibidez %66koa. Premiazkoa da, urteak horrela daramatzaten langileak finko egitea.

Irakaskuntza pribatizatea langile familiei hezkuntza eskubidea ukatzea da

Ikasleak latz jasaten ari gara Eusko Jaurlaritzaren politikak. Hezkuntzari dagokionean, EAE da Estatu mailan pribatizazioaren lehen postuan dagoena (%50 inguru). EAJk urteetan zehar diru publikotik kopuru ikaragarriak eman dizkio pribatu-kontzertatuko patronalari maila guztietan ikastetxe pribatuak kontzertatuz, gehienak Eliza Katolikoaren eskuetan. Sare publikoa bazterkeria egoerara eraman eta baliabiderik gabe uzten dute, hezkuntzako enpresariak denon diruarekin aberasten diren bitartean. Hezkuntza publikoa, familia xumeenentzako geto gisa ezarri nahi dute eta soilik baliabide ekonomikoak dituenak bermatuta izatea kalitatezko hezkuntzarako sarbidea. Baina hezkuntzak eskubidea izan behar du, ez negozioa!

Aurtengo ikasturtea borrokatuz hasi genuen, hezkuntzako greba orokorra eginez eta hezkuntza publikoaren erreskate plan bat martxan jartzeko aldarrikatu genuen, segurtasun neurriak bermatu zitezen pandemiaren aurrean: gelako ikasle kopurua erdira murriztea, horretarako behar adina irakasle kontratazea eta ikasgelak ezartzea, etab. Hezkuntza sailburu berriak ordea entzungor egin die aldarrikapenei eta ikaragarrizko desastrea eragin du ikasgeletan lehen astetik.

Publikoa defenda dezagun, jo ta ke!

Pandemiak argi utzi du politika kapitalistek langile familiontzat dituzten ondorio lazgarriak. Milaka milioi eman dira diru publikotik bankuen eta enpresari handien poltsikoetarako, aberats horiek langileak kale gorrian uzten dituzten bitartean eta gazteak langabeziara kondenatzen gaituztenean. Baina ez dute dirurik jarri hezkuntza eta osasungintza publikoak erreskatatzeko. Aitzitik, pandemiarekin osasungintza pribatuak eta farmazia enpresa handiak negozio ikaragarria egiten ari dira, gure osasunaren eta milaka hildakoren kontura.

Horregatik argi dugu, hezkuntza, osasaungintza eta zaintzako sektoreak osorik publikoak eta unibertsalak izan behar dutela, ezin dela enpresa pribaturik onartu gure funtsezko beharren zerbitzuetan, eta benetan kalitatezkoak izateko ezinbestekoa dela lanpostu askoz gehiago sortzea eta lan baldintza duinak bermatzea. Era berean, farmazia enpresak, bankuak eta sektore estrategikoak publiko egin behar dira, irabazi pribatura ordez, gizakion beharretara eta ingurumenaren zaintzara bideratzeko.

Sistema kapitalistaren araua argia da: enpresarien negozioa langile familien bizien eta ingurumenaren gainetik dago. Logika hiltzaile horrekin apurtu behar dugu eta horretarako modu bakarra kalean mobilizatzea da, benetako alternatiba antikapitalista defendatuz.

 

El 22 de abril las y los estudiantes también vamos a la huelga y a las manifestaciones

¡Basta de recortes y privatización! ¡Defendamos lo público!

Todas y todos a las manifestaciones a las 11:30 Bilbo Sagrado Corazón, Donostia Boulevard, Gasteiz Plaza del Ayuntamiento

Descarga el cartel, la hoja y el documento para convocar la huelga

Los sindicatos ESK, SATSE, ELA, LAB, CCOO y STEILAS han convocado a la huelga a las y los trabajadores del sector público el próximo 22 de abril. Desde Ikasle Sindikatua estamos con la lucha de todos los que defendemos unos servicios públicos de calidad, el fin de los recortes, las privatizaciones y la precariedad. Por eso, nos sumamos a esta convocatoria y extendemos el llamamiento a las y los estudiantes a secundar la huelga y participar en las movilizaciones junto con nuestros profesores y el resto de trabajadores.

El Gobierno Vasco ataca los servicios públicos

Los sucesivos Gobiernos Vascos del PNV y PSE han atacado durante años los servicios públicos que tan imprescindibles son para las familias trabajadoras, llevándolas a una situación realmente grave. Por un lado, han alicado duros recortes en Educación, Sanidad, Residencias de Mayores y otros servicios básicos, empeorando las condiciones de trabajo, eliminando empleo, estableciendo la precariedad y empeorando conscientemente la calidad de los servicios. Por otro lado, se han apoyado en los recortes para impulsar la privatización y coconvertir sectores esenciales para nuestras vidas en negocio para los empresarios y establecer servicios de calidad esclusivamente para quien pueda pagárselos.

El PNV hace mucha propaganda sobre el supuesto bienestar en Euskadi. Pero esto es una gran mentira para ocultar la verdadera realidad. La CAV es la comunidad con mayor tasa de temporalidad de los empleados públicos a nivel estatal (38,4 % y 58.000 empleados). Entre el profesorado la inestabilidad es del 40% y en educación especial, comedores o limpieza del 66%. Es urgente hacer fijos a las y los trabajadores que llevan años en esta situación.

Privatizar la educación es negar el derecho al estudio a las familias trabajadoras

Los estudiantes estamos sufriendo en nuestras propias carnes el precio de las políticas del Gobierno Vasco. La CAV está a la cabeza de la privatización de la educación a nivel estatal (en torno al 50%) y el PNV regala cantidades ingentes de dinero público a la patronal de la educación privada - concertada, que está en su mayoría en manos de la Iglesia Católica. Así han llevado la red pública a un situación de abandono y sin recursos mientras los empresarios de la educación se han hecho de oro con el dinero de todos. Pretenden convertir la pública en un gueto para las familias trabajadoras y que sólo quien tenga recursos económicos pueda tener garantizado el acceso a una educación de calidad. ¡Pero la educación debe ser un derecho, no un negocio!

Por eso este curso lo comenzamos luchando, con una huelga general educativa reivindicando un plan de rescate a la educación pública para garantizar condiciones de seguridad frente a la pandemia: reducir a la mitad el número de alumnos por aula, establecer suficientes profesores y aulas para ello, etc. Sin embargo, el nuevo consejero de Educación ha hecho oídos sordos a todas las reivindicaciones provocando un autentico desastre desde la primera semana.

Defendamos lo público. ¡Sí se puede!

La pandemia ha dejado claro las dramáticas consecuencias que tienen las políticas capitalistas para las trabajadoras familias. Se han regalado miles de millones de dinero público directamente a los bolsillos de los bancos y de los grandes empresarios, mientras estos ricos dejan a trabajadores en la calle y condenan al paro a a la juventud. Pero no han puesto un euro para rescatar la educación y la sanidad públicas. Por el contrario, con la pandemia las sanidad privada y las grandes empresas farmacéuticas se están haciendo de oro, a costa de nuestra salud y nuestras vidas.

Por ello, los sectores como Educación, Sanidad y cuidados deben ser íntegramente públicos y universales. No se pueden permitir empresas privadas en los servicios que cubren necesidades esenciales, y para que sean realmente de calidad es imprescindible dotarlos de más puestos de trabajo y garantizar unas condiciones laborales dignas. Del mismo modo, las empresas farmacéuticas, los bancos y los sectores estratégicos deben hacerse públicos para destinarlos, en lugar de al beneficio privado, a las necesidades humanas y preservar el medio ambiente.

La norma en el sistema capitalista es clara: el negocio de los empresarios está por encima de las vidas de las familias trabajadoras y del medio ambiente. Tenemos que romper con esa lógica asesina y la única manera de hacerlo es movilizarnos en la calle, defendiendo una alternativa anticapitalista real.

¡Todas y todos a las calles el 22 de abril!

 

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu