(abajo en castellano)

Ikasturte hasiera hezkuntzako mobilizazio indartsuekin hasi da eta ikasleak lehen lerroan kokatu gara borroka honetan. Arrazoiak benetan larriak dira. Gobernu zentralak zein autonomikoek diru publikoko milioika euro jarri dituzte enpresarien irabaziak erreskatazeko eta ez dira gai izan hezkuntza publiko seguru eta presentzial bat izateko baliabideak jartzeko. Baliabide horiek exijitzen ditugu, geletako ikasle kopurua gehienez 15 izan dadin, horretarako 10 mila irakasle kontratatu ditzaten hego Euskal Herrian, hezkuntza publikoa erreskatatu dezaten kalitatezkoa, duina eta segurua izan dadin langile familientzat.

Ikasle Sindikatutik greba deitu dugu irailaren 15ean EAEn hezkuntzako langileekin batera eta irailaren 16, 17 eta 18an Estatu mailan. Ikasturte hasiera denez eta prozedura batzuk ezin direnez egin, inoiz baino eragozpen gehiago jasaten ari gara greba eskubidea onartzeko. Baina ororen gainetik, argi dugu arduragabekeria honi orain erantzun behar diogula. Horregatik, argi utzi behar da, legez ikasleok greba eskubidea dugula eta ezin zaigula hori ukatu. Beraz, ezin dugu inolako zigorrik edo penalizaziorik onartu, hasteko ez baita legezkoa.

Hemen atxikitzen dugu ikasleok greba egiten dugula adierazten duen agiria, eta eredu gisa erabili dezakegu. Norbanako gisa sinatu dezakegu, ikastetxeko ikasleen talde gisa sinatu daiteke indar gehiago egiteko, gurasoen babesa bilatu daiteke (beharrezkoa ez den arren) gehiago presionatzeko… Batasunean dago indarra. Greba eskubiderik ez zegoenean, grebak eginez lortu zen, eta horrela borrokatzen dira eskubide guztiak.

Deskargatu orria

Arazorik baduzu jar zaitez kontaktuan

_________ ikastetxeko zuzendaritzari

Ikasle Sindikatuak irailaren 15ean Eusko Autonomi Erkidegoan eta irailaren 16, 17 eta 18an Estatu mailan ikasle greba egitera deitu ditu ikastetxe guztietako ikasleak. Eusko Jaurlaritzak eta Madrilgo Gobernuak ez dituzte ikasturtea seguru hasteko beharrezko baliabide ekonomikoak ezarri eta neurri benetan eraginkorrak hartu. Greba honekin hezkuntza publikoaren aldeko erreskate plan bat abian jartzea, ikasgela seguruak bermatzea, irakasle gehiago kontratatzea, ratioak murriztea eta arrakala digitalarekin amaitzea eskatzen da.

Hori dela eta, eta honen bidez, nik _______ - ___________ ikastetxeko ikasleak - Zuzendaritzari jakinarazten diot bat egiten dudala ikasle-grebarako deialdiarekin - Ikasleen grebarako eskubidea arautzen duen 8/1985 Legearen 8. artikuluak ezartzen duen bezala -.

_________n, 2020ko irailaren ___n

 

***

El inicio de curso ha comenzado con fuertes movilizaciones educativas y las y los estudiantes nos hemos situado en primera línea en esta lucha. La situación que han generado es realmente grave. Tanto el Gobierno central como los autonómicos han regalado miles de millones de euros de dinero público para rescatar los beneficios de los empresarios y no han sido capaces de poner los medios para una educación pública segura y presencial. Exigimos que se destinen los recursos necesarios para que el número de alumnos de las aulas no sea superior a 15, para que para ello contraten a 10 mil profesores en Hego Euskal Herria, que rescaten la educación pública para que sea de calidad, digna y segura para las familias trabajadoras.

Desde el Sindicato de Estudiantes hemos convocado huelga el 15 de septiembre junto con trabajadores de educación en la CAV y los días 16, 17 y 18 de septiembre a nivel estatal.

Como es inicio de curso y hay procedimientos que no se pueden hacer, estamos sufriendo más impedimientos que nunca contra nuestro derecho de huelga. Pero por encima de todo, tenemos claro que debemos responder ahora esta irresponsabilidad. Por eso, hay que dejar claro que, por ley, los alumnos tenemos derecho a huelga y no se nos puede negar eso. Por lo tanto, no podemos aceptar ningún tipo de sanción o penalización, porque para empezar no es legal.

Aquí adjuntamos el documento que indica que hacemos huelga. Podemos firmar individualmente, se puede firmar como, clase, grupo de alumnos del centro… para hacer más fuerza, se puede buscar el apoyo de madres y padres (aunque no sea necesario) para presionar más. Tenemos claro que cuando no había derecho de huelga, esta se consiguió haciendo huelgas, y así se luchan todos los derechos.

Descarga la hoja

¡Si tienes algún problema, ponte en contacto!

A la dirección del centro ______

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil el 15 de septiembre en la Comunidad Autónoma Vasca y los días 16, 17 y 18 de septiembre en el ámbito estatal. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Madrid no han establecido los recursos económicos necesarios para empezar el curso en condiciones de seguridad y adoptar medidas realmente eficaces para garantizarlo. Con esta huelga se pide poner en marcha un plan de rescate a favor de la educación pública, garantizar aulas seguras, contratar más profesores, reducir ratios y acabar con la brecha digital.

Por estos motivos y por medio de la presente, yo _______ - estudiante del centro___________ - comunico a la dirección del mismo mi adhesión a la convocatoria de la mencionada huelga estudiantil - tal y como establece el artículo 8 de la Ley 8/1985 en la que se regula el derecho a huelga de los estudiantes

En _________, ___ de septiembre de 2020

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu