(abajo en castellano)

CEPA SANTURTZI HHI-ko ikasleen oharra

“CEPA SANTURTZI HHI" ikastetxeko goi-mailako gradurako sarbide-probako ikasleok Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aldetik jasan dugun bazterketa salatu nahi dugu. Aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi zirenetik, ikasleek ezin izan dugu ikasturtea erraztasunez jarraitu. Gure kasuan, Helduentzako Hezkuntzako ikasleak garen aldetik, ezin dugu klaserik izan ezta online asistentziarik ere. Nahiz eta hori gainerako ikasleentzat ere ez den irtenbide bat izan egungo egoerarako, gure kasuan ez da horrelako ezer egon.

Babesgabetasun-egoera horri gehitu behar zaio Eusko Jaurlaritzak maiatzaren 13an 20:11n goi-mailako sarrera-probaren dataren inguruan ondorengo oharra bidali zigula: "Laster jakinaraziko dira salbuespenen behin-behineko zerrendari erreklamazioa jartzeko epea eta azterketen datak. Ziurrenik, hilaren amaieran izango dira". Hau da, probaren ustezko data baino bi aste lehenagoko epe soilarekin adierazten digute egin beharko dugula. Eta noiz egingo dugun jakin gabe jarraitzen dugu!

Selektibitateko azterketak - unibertsitatera sartzeko kriba izanik - bi hilabete baino gehiagoko epearekin iragarri ziren. Hala ere, nahiz eta HHEko ikasleok hasiera batean apirilaren 22/23an egin behar genuen froga, bi hilabete daramatzagu eskolarik gabe, jarraipenik gabe eta Goi Mailara sartzeko froga noiz egin beharko dugun jakin gabe. Gure ikastetxea txikia da, eta egoera horri aurre egiteko erabateko finantzazio eta baliabide falta dago.

Trabarik ez! Honakoa eskatzen dugu:

Irakasle-taldea indartzea: gure ikastetxea kalitatezko prestakuntzarako eskubidea bermatzeko behar diren giza baliabideez eta baliabide materialez hornitu behar da. Eskola publikoa ezin da larrialdi egoeran mantendu Gobernuak dirutza bideratzen duen bitartean enpresari handien poltsikoak babesteko.
Sarbide-probaren data gutxienez bi hilabete lehenago jakinaraztea, edo, bestela, ikastetxearen esku geratzea ebaluazioaren ardura, metodo egoki eta seguruen bidez, kutsatzea eragotziz, horrela goi- mailara sartzea lortzeko.

Ez ohiko deialdirako eskubidea aitortzea nahi dugu, eta are gehiago gaur egungo egoeran, baldintzak ez baitira bermatu azterketa hau prestatzeko, eta administrazioak ez ditu beharrezko neurriak jarri ikastaroa eta azterketa arrakastaz burutu ahal izateko.

***

Habilitación de todas las plazas necesarias en la Formación Profesional. Que nadie se quede fuera ¡la educación es un derecho!

alumnos de CEPA SANTURTZI

Los estudiantes de la prueba de acceso a Grado Superior del centro “CEPA SANTURTZI” queremos denunciar el abandono que hemos sufrido por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Desde que se suspendieron las clases presenciales los estudiantes no hemos podido seguir el curso con ninguna facilidad. En nuestro caso, como estudiantes de la EPA, no hemos podido acceder ni a clases ni a una asistencia online –la cual para el resto de estudiantes no ha sido una solución a la situación actual, pero que en nuestro caso ha brillado por su ausencia-.

A esta situación de desamparo se le suma la notificación que nos envió el 13 de mayo el Gobierno Vasco a las 20:11 sobre la fecha de la prueba de acceso a grado superior: "Próximamente se comunicara el plazo de reclamación al listado provisional de exenciones y las fechas de los exámenes. Previsiblemente, éstas, serán a final de mes". Es decir, nos comunican a dos semanas de la supuesta fecha de la prueba que tendremos que realizarla. ¡Y seguimos sin saber cuándo la realizaremos!

Los exámenes de selectividad –que son una criba para acceder a la universidad- fueron anunciados con más de dos meses de antelación. Sin embargo, los estudiantes de la EPA que en principio íbamos a realizar nuestra prueba los días 22/23 de abril, llevamos dos meses sin clases, sin seguimiento y sin saber cuándo tendremos que realizar nuestra prueba de acceso a Grado Superior. Nuestro centro es pequeño, y hay una completa falta de financiación y de medios para hacerle frente a esta situación.

¡Basta de obstáculos! Exigimos:

Refuerzo del equipo docente: hay que dotar a nuestro centro de estudios de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar nuestro derecho a una formación de calidad. La escuela pública no puede estar bajo mínimos mientras el Gobierno destina una fortuna para proteger los bolsillos de los grandes empresarios.
Que se nos notifique la fecha de la prueba de acceso con un mínimo de dos meses de antelación o que, en su defecto, sea el centro de estudios quien nos evalúe, a través de métodos adecuados y seguros, evitando el contagio, para conseguir así el acceso al Grado Superior.

Queremos que se nos reconozca el derecho a la convocatoria extraordinaria, y más en la situación actual en la que ni las circunstancias son las indicadas para prepararse este examen, ni la administración ha puesto las medidas necesarias para que podamos completar el curso y el examen con éxito.

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu