Ikasle greba mugagabea egun horretatik aurrera EAEko institutu guztietan

Gure osasunarekin eta etorkizunarekin ez da jolasten!

(abajo en castellano) deskargatu kartela eta greba eskariko idatzia

Eusko Jaurlaritzak atzera egin behar izan du maiatzaren 18rako klasera itzultzeko egin zuen aginduan. Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuak iragarri zuen maiatzaren 25era atzeratzen zutela ikastetxeen irekiera, Espainiako Gobernuak ez zuelako beharrezko estaldura juridikorik eman, nahiz eta Eusko Jaurlaritzaren proposamena onartu zuen. Baina errealitatean, ikasleek, langileen sindikatuek eta familiek desastre honen aurka egin dugun presioa izan da atzera egitera behartu dituena.

Ikasle Sindikatutik oso argi daukagu: esan genuen ez ginela klasera itzuliko maiatzaren 18an, eta ez gara itzuliko 25ean ere. Ikasle greba mugagaberako deialdia mantentzen dugu eta dei egiten diogu hezkuntza komunitatearen osotasunari elkarrekin aurka egin diezaiegun ikasturte honetarako itzuleraren eta Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzan dagoen EAJren arduragabekeriari eta maniobrei. Ez dute benetako aldaketarik planteatu. Ez da inolako neurririk hartu gure segurtasuna bermatzeko, eta gainera, orain "ikastetxeen ustezko autonomiara" jotzen dute, ondorioak ikastetxeen gainean ezarriz. Benetako krimena da! Gure osasuna eta hezkuntza ez zaizkio batere axola Eusko Jaurlaritzari.

Klaseak presaka hasi nahi izateko arrazoia oso zehatza da: Ekonomia %100ean aktibatu nahi dute enpresari eta bankari handien irabaziak ez kaltetzeko. Arantxa Tapia EAJko garapen ekonomikoko sailburuak argi zioen: " lan egin behar da, industrian, merkataritzan edo eraikuntzan egin zen bezala". Nekane Murga EAJko Osasun sailburuak berriz azpimarratu zuen, ikasgeletara itzultzeak gazteei "behar den diziplina soziala" irakasteko ere balioko lukeela.

Gure osasuna ala gure notak? Aski da, xantaiarik ez!

Eusko Jaurlaritzak nahiz Madrilgo Gobernuak beste alde batera begiratzen dute hezkuntza komunitatearen oposizio orokorraren aurrean, arduragabekeria hau salatzen dugunean. Ez dute onartu nahi hilabeteak direla jada ikasturtea amaitu zela. Ez dira gai izan irakasgaien eta irakaskuntza-metodoen edukiak egokitzeko, eta ez dute baliabide materialik bermatu, ezta irakasle gehiago kontratatu ere, langile familietako ikasleak jasa dugun bazterkeriaren aurrean. Orain, ikasgeletara itzultzea inposatu nahi dute, azterketak egiteko helburu hutsarekin.

Ikasleak ataka baten erdian estutu nahi gaituzte. Aukeratzera behartzen gaituzte azterketak, notak eta gure etorkizunaren edo gure osasuna arriskuan jartzearen artean. Ezin dugu xantaia hau onartu. Horixe da EAJren logika klasista: hezkuntza publikoa murriztea, ikasle xumeenen aurka doan oztopo-lasterketa batean bihurtzea eta, horrela, langile familiak hezkuntza-sistematik kanporatzea. Ezin dugu onartu!

Gure osasuna arriskuan jartzea, estres gehiago gehitzea, ikasleak ikasturtea errepikatzeko arriskuan egotea edo hezkuntza-sistematik zuzenean kanporatuak izatea eragotzi dezakeen irtenbide bakarra da klasera itzultzea berehala bertan behera uztea, ikasturtea amaitzea eta hirugarren ebaluazioko azterketak eta selektibitatea bertan behera uztea, unibertsitate publikora sartzeko mozketa notak kenduta eta karrera guztietan plaza nahikoak bermatuta horiek egin nahi dituzten guztientzat.
Maiatzaren 25etik aurrera, denak grebara!

Hezkuntza publikoaren erreskate plana behar dugu

Argi geratu da EAJrentzat hezkuntzak patronalen interesen zerbitzura egon behar duela eta, beraz, hezkuntza publikoak ez duela inolako lehentasunik. Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritza hartzen ari den erabakiek -eta Gobernu zentralaren oniritzia izanik- ez dute inolako planik aurreikusten hezkuntza publikoa behar dituen baliabideez hornitzeko. Itxura guztien arabera, kontrako norabidean doa.

Zer gertatuko da datorren ikasturtean? Hezkuntza publikoaren finantzaketa errotik handitzen ez bada, milaka irakasle kontratatzen ez badira, ikasgelako ratioak nabarmen jaisten ez badira, instalazioak hobetzen eta zabaltzen ez badira… hondamendiak ondorio latzak izango ditu eskola publikoan eta, beraz, langile familien bizi baldintzetan.

Hori dela eta, Ikasle Sindikatuak berretsi egiten dugu klaseetara itzultzearen aurkako jarrera irmoa, eta dei egiten diegu langileen, ikasleen eta gurasoen sindikatu eta eragileei maiatzaren 25etik aurrera elkarrekin hezkuntza-greba mugagabea deitu dezagun, ikastetxe guztiak itxita mantendu daitezen, eta Eusko Jaurlaritzari exijitzeko gure aldarrikapenak bete ditzala:

1. Klasera itzulerari ez! Ikasturtea berehala amaitzea! Ezin da ikasleen eta hezkuntzako langileen osasuna bermatu. Ikasketa-planak berrantolatzea, hurrengo ikasturtean aurrez aurre egin ezin izan ditugun funtsezko edukiak berreskuratzeko.

2. Ikasle guztiek ikasturtean mailaz igotzea. Ikastetxe guztietan, salbuespenik gabe, ikasturteko batez bestekoa lehen bi ebaluazioekin egin behar dute.

3. Hirugarren ebaluazioko azterketa guztiak eta selektibitatea bertan behera uztea. Unibertsitatera sartzeko gutxieneko notak kentzea. Ikasi nahi dugun karreran behar adina plaza bermatzea guztiontzat.

4. Kalitateko hezkuntza publikoaren alde, euskaraz eta doan. Hezkuntza publikoa erreskatatzeko plan bat berehala abian jartzea –haur eskolatik unibertsitatera -, denboran iraungo duena eta honako hauek jasoko dituena:

• Murrizketa guztiak atzera itzultzea. Irakasleak masiboki eta berehala kontratatzea eta bitarteko irakasleentzat milaka lanpostu finko sortzea.

• Ratioak irmoki jaistea ikasgela bakoitzeko 15 ikaslera, gure osasunerako segurtasun-neurriak eta banakako arreta bermatzeko, ikasgelak ixteagatik ikasi ezin izan ditugun edukiak ahalik eta lasterren berreskuratu ahal izateko.

• Bekak irmoki igotzea eta legez bermatzea familia langileentzat hezkuntza erabat doakoa izatea haur-hezkuntzatik unibertsitatera.

• Euro publiko bakar bat ere ez Eliza katolikoari, ezta irakaskuntza pribatuko enpresaburuei ere.

• LOMCE, Heziberri eta kontrarreforma klasista guztiak indargabetzea.

Lanbide Heziketa

1. LHko ikasle guztiok udako hilabeteetan edo irailean egin ahal izatea gure praktikak osorik, behar diren ordu guztiekin, tasarik berriro ordaindu gabe, ordaindutako praktikekin eta, aurten beka izan dutenak hori mantentzea.

2. Goi-mailako ikasketetan sartzeko titulua behar duten ikasleek azken ebaluazioko irakasgaiak eta praktikak proiektuekin edo ziklo-amaierako lanen bidez baliozkotu ahal izatea.

3. LHko ikastetxe guztiak sare publikoan sartzea, irakasleak irakaskuntza publikoko langile bihurtuz eta doakotasuna eta behar diren plaza guztiak bermatuz. Doako Lanbide Heziketa publiko eta kalitatezkoaren alde. Arrakala digitalarekin amaitu eta kalitatezko prestakuntza bermatu, beharrezko baliabide material eta teknologiko guztiekin batera.

Unibertsitatea

1. Ikasle bakar bat ere ez dadila unibertsitatetik kanporatua izan. Ikasle guztiek gai dena eskuratu eta mailaz igo behar dute, eta online azterketak egin eta aurkezteko moduan daudenek nota hobetzeko aukera izatea.

2. Bigarren seihilekoko unibertsitateko matrikulak osorik itzultzea eta martxotik aurrera alokairuen eta unibertsitateko egoitzen dirua itzultzea.

3. Baliabide gutxien dituzten ikasleen aurkako zigorrik ez! Bigarren, hirugarren eta laugarren matrikula gehigarriak kentzea.

4. Beka plana irmoki igotzea eta beka eskuratzeko nota 5era jaistea. Aurten beka bat lortu duten ikasle guztiek datorren ikasturtean hori mantentzea.

5. Unibertsitate publikoa erreskatatzeko plan bat abiaraztea, doako eta kalitateko hezkuntzarako dugun eskubidea bermatzeko.

***

¡El 25 de mayo tampoco volvemos a clase!
Huelga estudiantil indefinida ¡Con nuestra salud y nuestro futuro no se juega!

El Gobierno Vasco ha tenido que retroceder en su intención de ordenar la vuelta a clase para el 18 de mayo. Cristina Uriarte, consejera de educación, anunciaba que retrasaban al día 25 de mayo la apertura de las aulas debido a que el Gobierno español no había dado la cobertura jurídica necesaria - a pesar de que éste ya había aceptado la propuesta del Gobierno Vasco -. La realidad es que ha sido la presión que hemos ejercido estudiantes, sindicatos de trabajadores y familias -oponiéndonos a este desastre - la que les ha obligado a dar marcha atrás.

Desde el Sindicato de Estudiantes somos muy claros: dijimos que no volveríamos a clase el 18 de mayo y tampoco lo haremos el 25. Mantenemos la convocatoria de huelga estudiantil indefinida y llamamos al conjunto de la comunidad educativa a oponernos unidos a la vuelta para este curso escolar, y a la irresponsabilidad y las maniobras del PNV en la dirección del Gobierno Vasco. No hay ningún cambio real en su planteamiento. No se ha tomado ninguna medida para garantizar nuestra seguridad y encima ahora, aluden a una “supuesta autonomía de los centros” para que sean éstos los que carguen con las consecuencias. ¡Es un auténtico crimen! Nuestra salud y nuestra educación no le importan lo más mínimo al Gobierno Vasco.

La razón por la que quieren reanudar las clases a toda prisa es muy concreta: quieren activar al 100% la economía para no perjudicar las ganancias de los grandes empresarios y banqueros. Arantxa Tapia, consejera de desarrollo económico del PNV, lo decía claro: “hay que trabajar como se hizo en la industria, en el comercio o en la construcción… hay que preparar las aulas”. Nekane Murga, consejera de Sanidad del PNV resaltaba que, la vuelta a clase un regreso a las aulas serviría también para enseñar a los jóvenes "la disciplina social que hace falta".

¿O nuestra salud o nuestras notas? ¡Basta ya de chantajes!

Tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Madrid, miran a otro lado ante la oposición generalizada de la comunidad educativa que denunciamos su irresponsabilidad. Se niegan a aceptar el hecho de que el curso escolar hace meses que terminó. No se han molestado en meses en adaptar los contenidos de las materias y los métodos de docencia, no han garantizado medios materiales ni contratado más profesores para hacer frente al abandono de los estudiantes de las familias trabajadoras. Ahora, pretenden imponer la vuelta a las aulas casi exclusivamente para realizar exámenes.

A los estudiantes se nos pone entre la espada y la pared. Se nos obliga a elegir entre los exámenes, nuestras notas y nuestro futuro o poner en peligro nuestra salud. No podemos aceptar este chantaje. Esta es la lógica clasista del PNV: recortar la educación pública, montar una auténtica carrera de obstáculos que afecta a los estudiantes más humildes y expulsar así del sistema educativo a las familias trabajadoras.

La única salida que no suponga poner en peligro nuestra salud, añadir más estrés, o que estudiantes se vean en peligro de repetir curso o ser directamente expulsados del sistema educativo es cancelar inmediatamente la vuelta a clase, finalizar el curso y que se suspendan los exámenes de la tercera evaluación y la selectividad - eliminando las notas de corte para acceder a la universidad pública y garantizando plazas suficientes en todas las carreras para aquellos que quieran cursarlas -.

A partir del 25 de mayo ¡Todas y todos a la huelga!
Necesitamos un plan de rescate de la educación pública

Ha quedado más que claro, que para el PNV la educación debe estar al servicio de los intereses de las patronales y que -por tanto- la educación pública no es ninguna prioridad. Ante esta situación, las decisiones que está adoptando el Gobierno Vasco -y que cuentan con el visto bueno del Gobierno central - no contemplan ningún plan para dotar a la educación pública de los recursos que necesita. Todo apunta en la dirección contraria.

¿Qué pasará el curso que viene? Si no se incrementa radicalmente la financiación de la educación pública, si no se contratan miles de profesores, se bajan drásticamente las ratios por aula, se mejoran y se amplían las instalaciones, etc. la catástrofe para la escuela pública y por tanto para las familias trabajadoras y sus condiciones de vida va a tener consecuencias terribles.

Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes nos reafirmamos en nuestra oposición frontal a la vuelta a las clases, y llamamos a todas las organizaciones sindicales de trabajadores, de estudiantes y de madres y padres a que llamemos conjuntamente a la huelga educativa indefinida a partir del 25 de mayo para que todos los centros de estudio permanezcan cerrados, y exigir al Gobierno Vasco que cumpla con nuestras reivindicaciones:

1. ¡No a la vuelta a clase! ¡Finalización inmediata del curso! No se puede garantizar la salud de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. Reorganización de los planes de estudio para recuperar los contenidos esenciales que no hemos podido cursar presencialmente en el próximo curso.

2. Que todos los estudiantes pasen de curso. En todos los centros sin excepción deben hacer la media del curso escolar con las dos primeras evaluaciones.

3. Cancelación de todos los exámenes de la tercera evaluación, y cancelación de la selectividad. Supresión de las notas de corte para entrar a la universidad. Plazas suficientes para todas y todos en la carrera que queramos estudiar. Devolución inmediata de la matrícula universitaria íntegra del segundo semestre.

4. Por una educación pública de calidad, en euskera y gratuita. Puesta en marcha inmediata de un plan de rescate a la educación pública –desde infantil a universidad– que se mantenga en el tiempo e incluya:

• Reversión de todos los recortes. Contratación masiva e inmediata de profesores y creación de miles de puestos fijos para los docentes interinos.

• Bajada drástica de las ratios a 15 alumnos por aula para garantizar las medidas de seguridad para nuestra salud y una atención individualizada, que permita recuperar en el menor tiempo posible los contenidos que no hemos podido cursar por el cierre de las aulas.

• Aumento drástico de las becas y garantizar por ley la gratuidad total de la educación desde infantil a la universidad para las familias trabajadoras.

• Ni un solo euro público a la Iglesia católica, ni a los empresarios de la enseñanza privada.

• Derogación de la LOMCE, Heziberri y todas las contrarreformas clasistas.

Formación Profesional

1. Que todas y todos los alumnos de FP podamos realizar nuestras prácticas íntegras en los meses de verano o en septiembre con todas las horas necesarias, sin volver a pagar tasas, con prácticas remuneradas y contando con beca si este año contábamos con ella.

2. Que aquellos estudiantes que necesiten titular para acceder a los estudios superiores puedan convalidar las asignaturas de la última evaluación y las prácticas con proyectos o el trabajo de fin de ciclo.

3. Incorporación a la red pública de todos los centros de FP, convirtiendo a los profesores en trabajadores de la enseñanza pública y garantizando la gratuidad y todas las plazas necesarias. Por una Formación Profesional gratuita, pública y de calidad. Fin de la brecha digital, por una formación de calidad con todos los recursos materiales y tecnológicos necesarios.

Universidad

1. Que ningún estudiante sea expulsado de la universidad. Todos los estudiantes deben obtener el apto y promocionar de curso y aquellos que puedan acceder a los exámenes online y estén en condiciones de poder presentarse, puedan mejorar su nota haciéndolos.

2. Devolución íntegra de las matrículas universitarias del segundo semestre y del pago de los alquileres y residencias universitarias desde el mes de marzo.

3. ¡Basta ya de castigar a los estudiantes con menos recursos! Eliminación de las segundas, terceras y cuartas matrículas.

4. Ampliación drástica del plan de becas y bajada de la nota al 5 para acceder a ellas. Que todos los y las estudiantes que habían obtenido una beca este año la mantengan el próximo curso.

5. Puesta en marcha de un plan de rescate a la universidad pública para garantizar nuestro derecho a la educación gratuita y de calidad.

 

 

Emakume Aske eta Borrokalariak

Eraiki gurekin feminismo antikapitalista eta iraultzailea

Catalá y Castellano

logoIR

Jarrai gaitzazu